Национален телефон: 0700 16 555

Защита на данните

Важен ангажимент на Евролийз Ауто е защитата на личните Ви данни, когато използвате услугите, приложенията и финкциите на уеб сайта.

Евролийз Ауто е регистриран администратор на лични данни и притежава Удостоверение № 0051573/25.09.2008г., издадено от КЗЛК (Комисия за защита на личните данни).

Всяка лична информация, която предоставяте се събира и обработва за целите и във връзка с финансиране на придобиването на Лизинговия обект или за изпълнението на Лизинговия договор и за предоставяне на обезпечения на финансиращите страни.

Вашите лични данни се събират, обработват и използват и за маркетингови цели, вкл. директен маркетинг, с цел повишаване качеството на обслужване и информираността на клиентита, както и за планиране, отчетност и статистика, свързани с маркетингови дейности.

Страницата на Евролийз Ауто е защитена с SSL (Secure Sockets Layer) сертификат, издаден от GeoTrust Inc, използващ AES-256 алгоритъм за криптиране. Евролийз Ауто използва технически и корпоративни мерки за сигурност с цел защита на съхраняваните от случайна или преднамерена обработка, загуба или унищожаване на данните или срещу неправомерното им използване от страна на трети лица.

Настоящият уеб сайт може да съдържа линкове към други уеб сайтове, чието съдържание не подлежи на контрол от наша страна и Евролийз Ауто не носи никаква отговорност относно съдържанието им.

Екипът на "Евролийз Ауто" ЕАД


Please evaluate Web site

Дизайн
8.8
Функционалност
8.8
Удобство
8.8
Гласове: 2550 Видяна: 1358356