Национален телефон: 0700 16 555

Лизинг

Лизингови условия

Базови условия за лизинговане на нови автомобили:

 • Първоначална минимална вноска – 15 %;
 • Максимален срок на договора - 60 месеца; 
 • Остатъчна стойност от 10 % - договор с остатък; 
 • Заплащане на цялото ДДС – договор без остатък; 
 • Разсрочване на ДДС – договор без остатък; 
 • Погасяване на равни месечни вноски; 
 • Възможност за обратно изкупуване.

Базови условия за лизинговане на употребявани автомобили:
 • Първоначална минимална вноска – 20 %; 
 • Максимален срок на договора - 60 месеца /като сборът от срока на договора и възрастта на автомобила не може да надвишава 7 години/; 
 • Остатъчна стойност от 10 % - договор с остатък; 
 • Заплащане на цялото ДДС – договор без остатък; 
 • Погасяване на равни месечни вноски.