Национален телефон: 0700 16 555

За нас

Пазарни анализи

Лизингът като форма на финансиране остава абсолютната алтернатива на банковите кредити. Той е най-предпочитан поради множество предимства - гъвкави схеми, опростена процедура при кандидатстване, бързина, персонално обслужване, ползване на допълнителни преференции от доставчици и т.н.

Към 30 септември 2011г. в България работят 92 лизингови компании (според данни от Българска Асоцияция за Лизинг), 20 от тях заемат 95% от лизинговия пазар на леки и лекитоварни автомобили.

Евролийз Ауто заема 6-то място по пазарен дял и е единствената небанкова лизингова компания

Лизингът на превозни средсва (леки, лекотоварни и товарни) представлява 51% от целия лизингов пазар (данни от Българска Национална Банка), което е с 3% намаление спрямо септември 2010г.