Национален телефон: 0700 16 555

Искане за предсрочно погасяване на договор за финансов лизинг