Национален телефон: 0700 16 555

Въпроси и отговори

Как се ползва МОЯТ ЛИЗИНГ

Секция "Моят лизинг" от нашия сайт се отваря в нов прозорец, където въвеждате:

 • клиентски номер
 • e-mail
 • парола за достъп

"Моят лизинг" Ви дава възможност:

 • да правите персонални справки
 • да изпращате бързо, лесно и удобно формуляри
 • да управлявате директно Вашите основни данни и
 • да разполагате с всички издадени документи - лизингови вноски, застраховки, данъци, такси и други през целия лизингов срок.

"Моят лизинг" е напълно безплатен, достъпен и чрез мобилно устройство с уеб браузър, сигурен и защитен по отношение на Вашите лични данни! За подробни инструкции, моля четете тук.

Ако сте забравили своята парола и клиентски номер, свържете се с нас на  0700 16 555 или в най-близкия до Вас офис.

 


Какво да правя, АКО ПОЛУЧА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба за нарушение, установено от автоматизирано техническо средство

Ако СТЕ ВПИСАН като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1., Електронният фиш за налагане на глоба се издава директно на Ваше име и съответно заплащането на глобата се дължи директно от Вас на съответния контролен орган.

Ще получите фиша на своя постоянен адрес за ФЛ или адрес на управление за ЮЛ. В 14-дневен срок от датата на получаване е необходимо:

 • Да заплатите глобата към контролния орган

ИЛИ

 • Да изпратите до съответната териториална структура на МВР писмена декларация за лицето извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС

* Съгл. чл. 189, ал. 8 и ал. 9 от ЗДвП, при спазване на 14-дневния срок, дължите 70% от размера на глобата.

Ако НЕ СТЕ ВПИСАН като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1., Евролийз Ауто е лицето, на което ще бъде издаден електронния фиш за налагане на глоба. Евролийз Ауто ще препрати фиша към Вас по e-mail - дължима е такса по действащата Тарифа на Евролийз Ауто за обработка на постъпилите документи.

В 5-дневен срок от датата на получаване на електронния фиш е необходимо да изпратите до Евролийз Ауто писмена декларация (образец) за лицето извършило нарушението и копие от свидетелстното му за управление на МПС.

В случай че не предприемете описаното по-горе действие, Евролийз Ауто ще заплати наложената глоба, съобразно указаните срокове и сумата ще бъде префактурирана и дължима от Вас.

За въпроси, моля свържете се с нас на телефон 0700 16 555 или в най-близкия до Вас офис.

 

С нормативните разпоредби може да се запознаете от Закон за движение по пътищата.


ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД – какви документи са необходими

Задължението за провеждане на задължителен годишен технически преглед на актива, обект на договор за финансов лизинг, е на лизингополучателя:

За товарни автомобили – всяка година, считано от годината на регистрация за движение

За нови леки автомобили:

 •  не се провежда за първите три години, считано от годината на регистрация за движение;
 •  през четвъртата година се провежда със срок на валидност две години;
 •  през шестата година се провежда и продължава ежегодно

За употребявани леки автомобили – всяка година

Необходими документи – свържете се с нас, за да Ви предоставим:

Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част 1 (голям талон);

Удостоверение за платен данък ПС – необходимо е да заплатите сумата, преди да получите документа.


Как се процедира в случаите, когато лизингованият автомобил претърпи ПТП

 1. Обадете се на КАТ;
 2. Обадете се в застрахователната компания на посочения в полицата номер на дежурен денонощен телефон и насрочете час за оглед;
 3. Попълнете и изпратете на Евролийз Ауто Уведомление за настъпило застрахователно събитие или се свържете с нас на телефон 0700 16 555;
  При Уведомления, изпратени он-лайн, наш служител ще се свърже с Вас за потвърждение на верността на данните.

Следете за спазване на всички изисквания, посочени в Общите условия на съответния вид застраховка и Общите условия на лизингодателя. Средства се възстановяват на лизингополучателя, след като застрахователят изплати на лизингодателя премията по съответната щета.


Как САМ ДА ИЗЧИСЛЯ месечната си ЛИЗИНГОВА ВНОСКА

За да изчислите своята месечна лизингова вноска, вземете от погасителния план стойностите на главницата и лихвата към съответната падежна дата и следвайте схемата на изчисление на месечната вноска за Вашия договор (съобразно неговия вид).

При схеми С ОПЦИЯ за придобиване

 1. От погасителния план към Вашия договор вземете стойността на месечната лизингова вноска към съответната падежна дата;
 2. Тази сума изчислете в български лева, като умножите месечната лизингова вноска по фиксинга на БНБ - 1,95583 BGN/ 1 EUR;
 3. Към получената сума добавете 20% ДДС [месечната вноска + (20% * месечната вноска)] - това е Вашата месечна лизингова вноска в лева с ДДС.

 

При схеми БЕЗ ОПЦИЯ за придобиване

 1. От погасителния план към Вашия договор вземете стойността на месечната лизингова вноска към съответната падежна дата;
 2. Тази сума изчислете в български лева, като умножите месечната лизингова вноска по фиксинга на БНБ - 1,95583 BGN/ 1 EUR - това е Вашата месечна лизингова вноска в лева без ДДС.


При схеми БЕЗ ДДС ВЪРХУ ЛИХВАТА

 1. От погасителния план към Вашия договор вземете стойността на главницата към съответната падежна дата;
 2. Към тази стойност добавете 20% ДДС;
 3. Към получената сума добавете стойността на лихвата за същия падеж;
 4. Цялата сума изчислете в български лева, като умножите по фиксинга на БНБ - 1,95583 BGN/ 1 EUR - това е Вашата месечна лизингова вноска в лева без ДДС върху лихвата.

КАК ДА ПЛАЩАМ вноските по лизинга

За да платите месечната си вноска по договор за финансов лизинг следвайте следните стъпки:

 1. Изберете банков клон, от който да преведете месечната си вноска.
 2. Попълнете вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:
  • IBAN: Посочения в договорa за финансов лизинг;
  • банка: Посочена в договорa за финансов лизинг;
  • наредител: Име на лизингополучателя;
  • основание за плащане: № на лизингов договор;
 3. Запазете копието на вносната бележка (платежното нареждане).

Какво трябва да направя, АКО СЪМ ЗАБРАВИЛ ПЛАЩАНЕТО ИЛИ СЪМ ПРОПУСНАЛ ДА ПЛАТЯ месечна вноска

   1.  Обадете ни се на телефон: +359 2 965 15 55 за да съобщите за закъснението;
   2. * При обаждането е необходимо да съобщите:
          -  номера на лизингов договор или регистрационен номер на лизингования автомобил;
          -  името на лизингополучателя;
   3. Уведомете ни, кога точно ще заплатите закъснялата месечна вноска;
   4. Преведете вноската.

* При забавяне на плащането с повече от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на падежа, автоматично се начислява неустойка за забавено плащане. Размерът на неустойката е посочен в лизинговия договор и се изчислява за всеки просрочен ден считано от датата, когато е дължимо плащането до датата, на която е заверена сметката на лизингодателя с дължимата сума за месечна вноска. 

Какво е необходимо, за да управлявам лизинговия автомобил в ЧУЖБИНА

За да можете да излезете с лизингования автомобил в чужбина, е необходимо да получите нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Евролийз Ауто и сертификат „Зелена карта”, важащ за съответните държави, през които ще преминете:

 1. Необходимо е да подадете Искане за издаване на пълномощно (за ЮЛ подписано и подпечатано);
 2. Набавете и изпрате необходимите документи за издаване на пълномощно (копие на лична карта, шофьорска книжка);
 3. Ще Ви подготвим и ще Ви изпратим пълномощно и Зелена карта за пътуване в чужбина. Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто.

При преминаване през т.нар. страни с повишен риск (Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Косово, Украйна, Молдова, Грузия, Русия, Беларус, Афганистан, Армения), е необходимо да Ви бъде издаден добавък към полица „Каско на МПС“, за който се заплаща допълнително. 

 


Може ли да се направи ПРОМЯНА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ по вече подписан договор за финансов лизинг

Да, може, но след одобрение от страна на лизингодателя.

 1. Необходимо е да подадете Искане за промяна на Лизингополучател (за ЮЛ подписано и подпечатано);
 2. Набавете и изпратете всички необходими документи за ФЛ или ЮЛ на новия лизингополучател, който следва да бъде одобрен по критерии за одобрение на нов клиент;
 3. Ще ви отговорим в рамките на 2 (два) работни дни

Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто. 


Мога ли ПРЕДСРОЧНО ДА ПОГАСЯ ГЛАВНИЦАТА по договор за финансов лизинг

Да, имате възможност за предсрочно погасяване на главницата по договор за лизинг (частично/пълно) по силата на приложимите Общи условия.

Пълно погасяване на главница

 1. Необходимо е да подадете Искане за предсрочно погасяване (за ЮЛ подписано и подпечатано);
 2. Заплатете сумите по изпратената от нас Справка за задължения и Проформа фактура;
 3. В 14-дневен срок след заплащане на всички суми, ние ще се свържем с Вас за прехвърляне на собствеността*.

* В случай че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено съгласие за това във форма, която ще Ви бъде указана от нас.

Частично погасяване на главница

 1. Сами избирате каква сума да внесете и я посочвате в  Искане за предсрочно погасяване
 2. Внасяте сумата, ние Ви предоставяме фактура и Ви каним да подпишете Споразумение и нов погасителен план за остатъка от главницата.

В случай че по договора постъпи по-голяма сума от текущите задължения и няма постъпило Искане за предсрочно погасяване, със сумата ще бъдат покрити следващите дължими по погасителен план вноски и/или други задължения по Договора.

За пълно/частично предсрочно погасяване се дължи такса по Тарифа на Евролийз Ауто. На лизингополучатели физически лица не се начислява такса, в случаите предвидени в Закона за потребителския кредит.


Когато НЕ СИ ПОЛУЧАВАМ ФАКТУРИТЕ по пощата

Ако не получавате своите фактури по пощата, Ви молим да ни уведомите на телефон 0700 16 555 или ни пишете.

Молим Ви своевременно да подавате към нас информация за промяна в адрес на кореспонденция, телефон за обратна връзка, електронен адрес.

Всеки наш клиент може да разполага с всички документи по договора си за лизинг чрез електронния клиентски портал „Моят лизинг“ безплатно, бързо и удобно. Ако желаете да се откажете от получаване на хартиена фактура, моля свържете се с нас или директно попълнете Искане за отказ от хартиена фактура.


ЗАГУБЕН/ОТКРАДНАТ малък талон/регистрационни табели

 

 1. Уведомете органите на МВР, от където ще Ви издадат Удостоверение за настъпило събитие;
 2. Свържете се с нас в най-близкия до Вас офис ;
 3. Представете Удостоверението за настъпило събитие;
 4. Наш служител ще задейства процедурата по пререгистрация на автомобила.

Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто. Държавните такси по пререгистрация също са за Ваша сметка. 


 

 


ЗАГУБЕН/ОТКРАДНАТ ключ

Това обстоятелство е свързано с повишен застрахователен риск за имуществото, поради тази причина е необходимо да бъдат предприети мерки по неговото опазване.

 1. Незабавно предприемете всички необходими действия по опазване на имуществото (гараж, охраняем паркинг);
 2. Свържете се с нас в най-близкия до Вас офис;
 3. Наш служител ще дойде на място и ще задейства процедура по привеждане в изправност на заключващата и сигнално-охранителна система.

Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто. Сервизните разходи по привеждане в изправност на заключващата и сигнално-охранителна система са за Ваша сметка.

 


СРОКЪТ НА ДОГОВОРА МИ ИЗТИЧА. Какво следва

 1. В 5-дневен срок от последния падеж по Вашия договор се свързваме с Вас, като изпращаме справка за задължения и подробни указания за последователността на предстоящите действия;
 2. Заплащате дължимите суми в зависимост от типа договор;
 3. В 14-дневен срок след закриване на задълженията, ние ще се свържем с Вас за прехвърляне на собствеността*.

* В случай че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено съгласие за това във форма, която ще Ви бъде указана от нас.

ВАЖНО! Евролийз Ауто, в качеството си на собственик на МПС, ще поддържа валидни застраховки "Каско на МПС" и "Гражданска отговорност" чрез автоматично подновяване на полиците, като ще Ви предостави сметки за дължими суми за застрахователни премии.

В случай, че собствеността не бъде прехвърлена в срок от 60 дни, считано от датата на падежа на последната лизингова вноска, поради забавяне от Ваша страна, се начислява такса, съгласно Тарифа на Евролийз Ауто


Извънсъдебно уреждане на спорове с потребители

Възможност за извънсъдебно разглеждане на потребителски спорове: Евентуални спорове могат да бъдат отнасяни за разглеждане до орган за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на РБългария: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити. Комисията е с адрес: п.к. 1000, гр. София, пл. "Славейков" № 4А, тел. +359 2 9330577, +359 2 9330603, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.credits@kzp.bg

 


Please evaluate Web site

Дизайн
8.7
Функционалност
8.7
Удобство
8.8
Гласове: 2572 Видяна: 1392503