Национален телефон: 0700 16 555

Въпроси и отговори

Как се ползва МОЯТ ЛИЗИНГ

Отидете на "Моят лизинг" и ще се отвори нов прозорец, където въведете в съответните полета:  

 • клиентски номер,
 • e-mail и
 • парола за достъп.

"Моят лизинг" Ви дава възможност:

 • да правите персонални справки,
 • да изпращате бързо, лесно и удобно формуляри,
 • да управлявате директно Вашите основни данни и
 • да разполагате с всички издадени документи - лизингови вноски, застраховки, данъци, такси и други през целия лизингов срок.

"Моят лизинг" е напълно безплатен!

"Моят лизинг" е достъпен и чрез мобилно устройство с уеб браузър!

"Моят лизинг" е сигурен и защитен по отношение на Вашите лични данни!

Ако сте забравили Вашата парола и клиентски номер, моля, свържете се с нас в най-близкия до Вас офис.


Какво да правя, АКО ПОЛУЧА ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба за нарушение, установено от автоматизирано техническо средство

Ако СТЕ ВПИСАН като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1. Електронният фиш за налагане на глоба се издава директно на Ваше име и съответно заплащането на глобата се дължи директно от Вас на съответния контролен орган.

Електронният фиш ще Ви бъде изпратен от съответната териториална структура на МВР по постоянен адрес за ФЛ или адрес на управление за ЮЛ.

В 14-дневен срок от датата на получаване е необходимо:

 • Да заплатите глобата към контролния орган

                       ИЛИ

 • Да изпратите до съответната териториална структура на МВР писмена декларация за лицето извършило нарушението, и копие на свитеделството му за управление на МПС.

* Съгл. чл. 189, ал. 8 и ал. 9 от ЗДвП, при спазване на 14-дневния срок, дължите 70% от размера на глобата.

Ако НЕ СТЕ ВПИСАН като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1., Евролийз Ауто е лицето, на което ще бъде издаден електрония фиш за налагане на глоба.

Електронният фиш ще бъде изпратен от съответната териториална структура на МВР по адрес на управление на Евролийз Ауто и същия ще бъде препратен към Вас по e-mail.

В 5-дневен срок от датата на получаване на електронния фиш е необходимо:

Да изпратите до Евролийз Ауто писмена декларация (образец) за лицето извършило нарушението, и копие от свидетелстното му за управление на МПС.

В случай че не предприемете описаното по-горе действие, Евролийз Ауто ще заплати наложената глоба, съобразно указаните срокове и сумата ще бъде префактурирана и дължима от Вас.

За въпроси оставаме на Ваше разположене на телефон 0700 16 555 или 02/4897 597

С нормативните разпоредби може да се запознаете от Закон за движение по пътищата.


Как се процедира в случаите, когато лизингованият автомобил претърпи ПТП

 1. Обадете се на КАТ;
 2. Обадете се в застрахователната компания на посочения в полицата номер на дежурен денонощен телефон и насрочете час за оглед;
 3. Попълнете и изпратете Формуляр - уведомление за настъпило застрахователно събитие;
  За да получите бланка се обадете на телефон: +359 2 965 15 55 или я изтеглете от страница формуляри за сваляне. Можете да я попълните он-лайн посредством линка по горе. Бланката може да ви бъде изпратена по факс или e-mail;
 4. Изпратете попълнената и подписана (подпечатана за ЮЛ) бланка в централно управление по факс или по пощата. При Уведомления изпратени он-лайн наш служител ще се свърже с Вас за потвърждение на верността на данните.

Следете за спазване на всички изисквания посочени в Общите условия на съответния вид застраховка и Общите условия на лизингодателя. Средства се възстановяват на лизингополучателя, след като застрахователя изплати на лизингодателя премията по съответната щета.


Как САМ ДА ИЗЧИСЛЯ месечната си ЛИЗИНГОВА ВНОСКА

За да изчислите Вашата месечна лизингова вноска вземате от погасителния план стойностите на главницата и лихвата за падежа, който плащате и следвайте съответната схема на изчисление на месечнита вноска за Вашия договор (съобразно неговия вид).

При схеми С ОПЦИЯ за придобиване

 1. От погасителния план към Вашия договор вземате стойността на месечната лизингова вноска за падежа, който плащате;
 2. Тази сума я изчислете в български лева, като умножите месечната лизингова вноска по фиксинга на БНБ - 1,95583 BGN/ 1 EUR;
 3. Към получената сума добавете 20% ДДС [месечната вноска + (20% * месечната вноска)] - това е Вашата месечна лизингова вноска в лева с ДДС.

При схеми БЕЗ ОПЦИЯ за придобиване

 1. От погасителния план към Вашия договор вземате стойността на месечната лизингова вноска за падежа, който плащате;
 2. Тази сума я изчислете в български лева, като умножите месечната лизингова вноска по фиксинга на БНБ - 1,95583 BGN/ 1 EUR - това е Вашата месечна лизингова вноска в лева без ДДС.

При схеми БЕЗ ДДС ВЪРХУ ЛИХВАТА

 1. От погасителния план към Вашия договор вземате стойността на главницата за падежа, който плащате;
 2. Към тази стойност добавете 20% ДДС;
 3. Към получената сума добавете стойността на лихвата за същия падеж;
 4. Цялата сума изчислете в български лева, като умножите по фиксинга на БНБ - 1,95583 BGN/ 1 EUR - това е Вашата месечна лизингова вноска в лева без ДДС върху лихвата.


КАК ДА ПЛАЩАМ вноските по лизинга

За да платите месечната си вноска по договор за финансов лизинг следвайте следните стъпки:

 1. Изберете банков клон, от който да преведете месечната си вноска.
 2. Попълнете вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:
  • IBAN: Посочения във договорa за финансов лизинг;
  • банка: Посочена във договорa за финансов лизинг;
  • наредител: Име на лизингополучателя;
  • основание за плащане: № на лизингов договор;
 3. Запазете копието на вносната бележка (платежното нареждане).

Какво трябва да направя, АКО СЪМ ЗАБРАВИЛ ПЛАЩАНЕТО ИЛИ СЪМ ПРОПУСНАЛ ДА ПЛАТЯ месечна вноска

   1.  Обадете ни се на телефон: +359 2 965 15 55 за да съобщите за закъснението;
   2. * При обаждането е необходимо да съобщите:
          -  номера на лизингов договор или регистрационен номер на лизингования автомобил;
          -  името на лизингополучателя;
   3. Уведомете ни, кога точно ще заплатите закъснялата месечна вноска;
   4. Преведете вноската.

* При забавяне на плащането с повече от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на падежа, автоматично се начислява неустойка за забавено плащане. Размерът на неустойката е посочен в лизинговия договор и се изчислява за всеки просрочен ден считано от датата, когато е дължимо плащането до датата, на която е заверена сметката на лизингодателя с дължимата сума за месечна вноска. 

Какво е необходимо, за да управлявам лизинговия автомобил в ЧУЖБИНА

За да можете да излезете с лизингования автомобил в чужбина, е необходимо да получите нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Евролийз Ауто и сертификат „Зелена карта”, важащ за съответните държави, през които ще преминете:

 1. Необходимо е да подадете Искане за издаване на пълномощно  (за ЮЛ подписано и подпечатано);
 2. Набавете и изпрате необходимите документи за издаване на пълномощно (копие на лична карта, шофьорска книжка);
 3. Ще Ви подготвим и ще ви изпратим пълномощно и зелена карта за пътуване в чужбина.

 


Може ли да се направи ПРОМЯНА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ по вече подписан договор за финансов лизинг

Да, може, но след одобрение от страна на лизингодателя.

 1. Необходимо е да подадете Искане за промяна на Лизингополучател (за ЮЛ подписано и подпечатано);
 2. Набавете и изпратете всички необходимите документи за ФЛ или ЮЛ на новия лизингополучател, който следва да бъде одобрен по критерии за одобрение на нов клиент;
 3. Ще ви отговорим в рамките на 2 (два) работни дни.

 


Мога ли ПРЕДСРОЧНО ДА ПОГАСЯ ГЛАВНИЦАТА по договор за финансов лизинг

Да, ние предоставяме възможност за предсрочно погасяване на главницата (частично, пълно) по договор за лизинг при условията, предвидени в приложимите Общи условия. За целта:

 1. Необходимо е да подадете Искане за предсрочно погасяване (за ЮЛ подписано и подпечатано);
 2. Ще Ви бъде изготвена Проформа фактура, придружена със справка за състояние на задълженията (срок за издаване и изпращане 5 календарни дни от датата на получаване на Искането);
 3. При регистрирано плащане се издава Оригинална Фактура (срок за издаване и изпращане 2 календарни дни от датата на плащането);
 4. В 14-дневен срок след заплащане на всички суми, служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробностите около прехвърлянето на собствеността - необходими документи, нотариални такси и местен данък, дата, час и място на сключване на Договор за покупко-продажба*.

* В случай че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено съгласие за това във форма, която ще Ви бъде указана от служителя.

На лизингополучатели физически лица не се начислява такса за предсрочно погасяване, в случайте предвидени в Закона за потребителския кредит (при стойност на финансиране в границите между 400 и 147 000лв.).

Във всички останали случаи таксата представлява сумата на 2 % от предсрочно погасената сума.

Задълженията по главницата могат да се погасят предсрочно както пълно, така и частично. В случай на частично предсрочно погасяване се дължи такса, съгл. Тарифата на лизингодателя и се подписва нов погасителен план, съобразно остатчния размер на главницата. При частично предсрочно погасяване в Искането за предсрочно погасяване е необходимо да се отбележи частта на главницата, която искате да погасите предсрочно.

В случай че по договора постъпи по-голяма сума от текущите задължения и няма постъпило Искане за предсрочно погасяване, със сумата ще бъдат покрити следващите дължими по погасителен план вноски и/или други задължения по Договора.


Когато НЕ СИ ПОЛУЧАВАМ ФАКТУРИТЕ по пощата

Можете да се възползвате от виртуалния офис (клиентски портал) на Евролийз Ауто, наречен "Моят лизинг". 

За да изразите желанието си за ползване на системата или отделни нейни компоненти ("Моят лизинг", E-mail известие, SMS известие), моля, обадете се на телефон 0700 16 555 или ни пишете.

 

Моля, да ни уведомите своевременно, ако има промяна в адреса за кореспонденция, телефона за обратна връзка, електронния адрес или обстоятелство, възпрепятстващо навременното получаване на издадени документи по лизингов договор.

Изпратете попълнената и подписана, (подпечатана за ЮЛ) бланка на декларация в централното управление.


ЗАГУБЕН/ОТКРАДНАТ малък талон/регистрационни табели

 1. Уведомете органите на МВР, от където ще Ви издадат Удостоверение за настъпило събитие;
 2. Свържете се с нас в най-близкия до Вас офис ;
 3. Представете Удостоверението за настъпило събитие;
 4. Наш служител ще задейства процедурата по пререгистрация на автомобила.

 

 


ЗАГУБЕН/ОТКРАДНАТ ключ

Това обстоятелство е свързано с повишен застрахователен риск за имуществото, поради тази причина е необходимо да бъдат предприети мерки по неговото опазване.

 

 1. Незабавно предприемете всички необходими действия по опазване на имуществото (гараж, охраняем паркинг);
 2. Свържете се с нас в най-близкия до Вас офис;
 3. Наш служител ще дойде на място и ще задейства процедура по привеждане в изправност на заключващата и сигнално-охранителна система.

СРОКЪТ НА ДОГОВОРА МИ ИЗТИЧА. Какво следва

 1. Платете последната месечна вноска;
 2. Ще Ви изпратим справка за дължими суми и в кратък срок следва да платите всички непогасени задължения по договора;
 3. След заплащане на последната месечна вноска, следва в 7-дневен срок да отправите изрично писмено уведомление до лизингодателя (предоставя се от служител), с което да заявите желанието си да придобиете собствеността (не важи за схеми с предварително платено ДДС);
 4. Ще Ви изпратим фактура за дължимата остатъчна стойност, която следва да платите не по-късно от последния ден на месеца, в който е дължима последната лизингова вноска, съгласно Погасителния план (не важи за схеми с предварително платено ДДС);
 5. В 14-дневен срок след заплащане на всички суми, служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробностите около прехвърлянето на собствеността - необходими документи, нотариални такси и местен данък, дата, час и място за сключаване на Договор за покупко-продажба.

ВАЖНО! Евролийз Ауто, в качеството си на собственик на МПС, ще поддържа валидни застраховки "Каско на МПС" и "Гражданска отговорност" чрез автоматично подновяване на полиците, като ще Ви предостави сметки за дължими суми за застрахователни премии.


Please evaluate Web site

Дизайн
8.9
Функционалност
8.9
Удобство
9.0
Гласове: 2468 Видяна: 986199