FIT пасва добре
на Вашия график


Защото FIT ви дава най-ценното – време!

С покупката на услугата FIT, Вие ни поверявате грижата за Вашия автомобил и вече имате един ангажимент по-малко. Ние ще го вземем, ще го закараме до сервиза и ще го върнем, там където е удобно за Вас.

Какво е FIT?

 • Съдействие при сервизиране на автомобила
 • Съдействие при сезонна смяна на гуми и хотел за гуми
 • Съдействие при завеждане на щети
 • Напомняне за периодичен технически преглед
 • Съвет при възникнало ПТП
 • Помощ при завеждане на щети
 • Летище, вземане и връщане на МПС

Какво печелите с FIT?

 • Време, спестени усилия и досадни ангажименти
 • FIT ще Ви помогне да не забравите да направите периодичния преглед
 • При възникнало ПТП ще има на кого да се обадите и да получите ценни съвети
 • Ще ползвате комфорта на собствения си автомобил, за да се придвижите до летището и обратно

STANDARD FIT - 99 лв. с ДДС

 • Еднократно съдействие при сервизиране на автомобила
 • Съвет при възникнало ПТП
 • Напомняне за периодичен технически преглед

EXTRA FIT - 199 лв. с ДДС

 • Двукратно съдействие при сервизиране на автомобила или сезонна смяна на гуми и хотел за гуми
 • Еднократно съдействие при завеждане на щети
 • Помощ при завеждане на щети
 • Съвет при възникнало ПТП
 • Напомняне за периодичен технически преглед

PERFECT FIT - 299 лв. с ДДС

 • Двукратно съдействие при сервизиране на автомобила
 • Двукратно съдействие при сезонна смяна на гуми и хотел за гуми
 • Еднократно съдействие при завеждане на щети
 • Помощ при завеждане на щети
 • Съвет при възникнало ПТП
 • Напомняне за периодичен технически преглед
 • Летище, вземане и връщане на МПС

Как работи FIT?

За да ползваш FIT е необходимо:

 • Да си лизингополучател по договор, сключен с Евролийз Ауто.
 • Да си подписал договор за услугата FIT.
 • Да си заплатил в пълен размер цената на избрания пакет в срок до 7 дни от датата на подписване на договора.

Ползване на услугата

 • FIT се предлага на територията на град София.
 • За да заявите услуга, свържете се с нас 24 часа по-рано на тел. 0700 16 555, всеки работен ден: от понеделник до петък, от 09.00 ч. до 17.30 ч.
 • Заявката съдържа информация за: вида услуга от пакета; адрес на вземане и връщане; лице за връзка и телефон; предпочитана дата.
 • Ние ще обработим заявката и ще Ви изпратим потвърждение на e-mail с всички параметри на заявената от Вас услуга.

Вземане и връщане на автомобила

 • Ще вземем Вашия автомобил в уговорения ден и час, ще го закараме до сервиза и ще Ви го върнем.
 • Приемането и предаването на автомобила и придружаващите го документи става с приемо-предавателен протокол.
 • За осъщественото сервизно обслужване при връщането на автомобила ще получите удостоверителен документ от съответния сервиз с информация за това какво е извършено и колко ще Ви струва.
 • Имате допълнителни изисквания – можете да ги отправите директо към съответния сервиз.
 • Ако Вашия автомобил има нужда от допълнителна, незаявена сервизна операция, представител на сервиза ще се свърже директно с Вас.
 • Цената на извършеното сервизно обслужване, респективно цената за смяна на гуми и хотел, се заплаща на Евролийз Ауто в срок до 7 дни от получаване на фактура.

Съдействие при завеждане щети

 • Ще вземем Вашия автомобил и ще заведем вместо Вас щетата. Необходима е декларация с описание на обстоятелствата по застрахователното събитие и увредените детайли.

Помощ при завеждане на щети

 • Ще Ви помогнем при подготовката и попълването на необходимите документи на място при застрахователя.

Летище, вземане и връщане на МПС

 • Ще приемем Вашия автомобил от Летище София, ще го съхраняваме на открит паркинг /неохраняем/ без ограничение на броя дни и ще Ви го предадем обратно на летището.

Напомняне за периодичен технически преглед

 • Ще получите e-mail за предстоящия преглед 10 дни по-рано и SMS – 3 дни по-рано.

Срок на договора – 1 година.

FIT партньори

Стар Моторс
гр. София
бул. Христофор Колумб 43
www.mazda.bg

Ауто Италия
гр. София
бул. Христофор Колумб 43
www.fiat.bg

Нисан София
гр. София
бул. Никола Вапцаров 47
www.nissan-sofia.bg

Еспас Ауто
гр. София
бул. Никола Вапцаров 47
www.espaceauto.bg

Булвария София
гр. София
ул. Орион 84
www.bulvaria.com

Примекс – гуми и сервиз
гр. София
бул. Ботевградско шосе 275
www.primex-bg.com

Евролийз Ауто
гр. София
бул. Христофор Колумб 43
www.euroleaseauto.bg
0700 16 555